Our Services > SDH Commissioning

SDH Commissioning

Recently we have successfully completed a prestigious project of SDH System Commissioning for Bharti Telesonic Limited.

Site wise detail of commissioned links:

Link Name Sites Name Type
 

   Dewas-Mumbai

   Dewas
   Khandwa
   Edilabad
   Dhule
   Nashik
   Khardi
   Mumbai
 

   STM-16

 

   Nagpur-Bhopal

   Bhopal
   Pipariya
   Narsinghpur
   Sione
   Kulpa
 

   STM-16

  

   Nagpur-Hydrabad

   Nagpur
   Chanderpur
   Mancherial
   Warangal
   Hydrabad
 

   STM-16

 

   Hydrabad-Nagpur

   Hydrabad
   Aler
   Warangal
   Karimnagar
   Mancherial
   Asifabad
   Chenderpur
   Turmuda
   Khandali
   Nagpur
 

   STM-4

 

   Belgaum-Mumbai

   Belgaum
   Gadhinglaj
   Kolhapur
   Sangli
   Karad
 

   STM-4

 

   Nashik - Solapur

   Nashik
   Talegaon
   Ahmednagar
   Jamkhed
   Bhum
   Osmanabad
   Solapur
 

   STM-4

 

   Chennai-Bangalore

   Chennai
   Kanchipuram
   Vellore
   Kavanoor
 

   STM-4

  

   Kannur-Karwad

   Kannur
   Paniyal
   Mangalore
   Udupi
   Bhatkal
   Karwad
  

STM-4